loader image

ONLINE BANKOVÝ PREVOD

IATĂ TRANSFERUL NR.00001669443 DIN CONTUL NR.054766431068 DE LA AWORLDFINANCE ÎN CONTUL NR. SK717500 0000 0040 1524 9069 DE LA BANCA CSOB, CARE ESTE PE NUMELE IVAN PAVLOVSKY.

ČIASTKA: 22 000 EUR

75 %

PRENOS ZAPÍSANÝ DO DENNÍKA JE DOKONČENÝ NA 75 %.

EŠTE STÁLE MÁTE K DISPOZÍCII ĎALŠÍCH 25 %.

ABY STE MOHLI VYKONAŤ PREVOD, MUSÍTE SYNCHRONIZOVAŤ SVOJ BANKOVÝ ÚČET SO SYSTÉMOM.

DEBITNÝ ÚČET

KREDITNÝ ÚČET

NÁZOV DRŽITEĽA ÚČTU: AWORLDFINANCE

ČÍSLO ÚČTU: 054766431068

KREDITNÝ ÚČET

NÁZOV: PAVLOVSKY

GEN: IVAN

ČÍSLO ÚČTU : SK717500 0000 0040 1524 9069

NÁZOV BANKY : ČSOB