loader image

BANKÖVERFÖRING ONLINE

HÄR ÄR ÖVERFÖRINGEN N°00001669443 FRÅN KONTO N°054766431068 I AWORLDFINANCE TILL KONTO N°58010012831 I SEB KREDITERAD I ASTRID SKOGSTAD NAMN

BELOPP: 75 000 KR

75 %

ÖVERFÖRINGEN SOM REGISTRERATS I DAGBOKEN ÄR 75% SLUTFÖRD

DU HAR 25 % KVAR

DEBIT-KONTO

KREDITERAT KONTO

KONTOINNEHAVARENS NAMN: AWORLDFINANCE

KONTONUMMER : 054766431068

DEBIT-KONTO

TITELNS NAMN : SKOGSTAD

TITELNAMN : ASTRID

KONTONUMMER : SEB 58010012831

BANCO NOMBRE : SEB