loader image

BANKÖVERFÖRING ONLINE

HÄR ÄR ÖVERFÖRINGEN N°00001669443 FRÅN KONTO N°054766431068 I AWORLDFINANCE TILL KONTO N°82149 9334057511 I SWEDBANK KREDITERAD I ANN-CHRISTIN LURDBERGS NAMN

BELOPP: 65 000 KR

90 %

ÖVERFÖRINGEN SOM REGISTRERATS I DAGBOKEN ÄR 95% SLUTFÖRD

DU HAR 05 % KVAR

DEBIT-KONTO

KREDITERAT KONTO

KONTOINNEHAVARENS NAMN: AWORLDFINANCE

KONTONUMMER : 054766431068

DEBIT-KONTO

TITELNS NAMN : LURDBERG

TITELNAMN : ANN-CHRISTIN

KONTONUMMER : 82 1499 3340 57511

BANCO NOMBRE : SWEDBANK